1. Trở Lại Mùa Hè (Thanh Lam)
  2. Bài Ca Đêm (Bằng Kiều)
  3. Chiếc Lá Vô Tình (Trần Thu Hà)
  4. Cửa Sổ Mùa Đông (Mỹ Linh)
  5. Tìm Bờ Cát Trắng (Thanh Lam)
  6. Tháng Tư Về (Mỹ Linh)
  7. Rồi Anh Lại Đến (Bằng Kiều)
  8. Biển Ngày Mưa (Vân Khánh)
  9. Về Biển Hát ((Thanh Lam)
  10. Họa Mi Hót Trong Mưa (Hồng Nhung)