1. Em Ơi Lá Thu Mưa Hoàng (Thao Du)
  2. Hoa Tím Ngoài Sân (Thanh Tùng)
  3. Nửa Đời Phóng Đãng (Bảo Chấn)
  4. Em Và Tôi (Thanh Tùng)
  5. Cơn Mưa Lao Xao (Nguyễn Ngọc Thiện)
  6. Trở Về Bến Mơ (Ngọc Bích)
  7. Đêm Mưa (Bảo Phúc)
  8. Giọt Mưa Hay Giọt Lệ Tình (Diên An)
  9. Ngày Em Đến (Từ Huy)
  10. Cho Em Một Ngày (Dương Thụ)