1. Dòng Sông Lơ Đãng (Việt Anh)
  2. Hoa Tím Ngày Xưa (Huy Miên & Hữu Xuân)
  3. Bên Em Là Biển Rộng (Bảo Chấn)
  4. Một Ngày Mùa Đông (Bảo Chấn)
  5. Khát Vọng (Thuận Yến)
  6. Trái Tim Không Ngủ Yên (Thanh Tùng)
  7. Sóng Về Đâu (Trịnh Công Sơn)
  8. Giã Từ Dĩ Vãng (Nguyễn Đức Trung)
  9. Chị Tôi (Trọng Đài & Đoàn Thị Tảo)
  10. Khoảnh Khắc (Trương Quý Hải)