1. Tình Nghệ Sỹ (Đoàn Chuẩn & Từ Linh)
  2. Đêm Đông (Nguyễn Văn Thương)
  3. Tà Áo Xanh (Đoàn Chuẩn & Từ Linh)
  4. Suối Mơ (Văn Cao)
  5. Xa Quê (Lê Quang Lộc)
  6. Trăng Sơn Cước (Văn Khôi & Văn Phụng)
  7. Buồn Tàn Thu (Văn Cao)
  8. Hương Cố Nhân (Doãn Mẫn)
  9. Lá Thư (Đoàn Chuẩn & Từ Linh)
  10. Lá Đổ Muôn Chiều (Đoàn Chuẩn & Từ Linh)