1. Cầm Tay Mùa Hè (Dương Thụ)
  2. Đố Tình (Lời: DT, Nhạc: QT)
  3. Mây Trắng Bay Về (Dương Thụ)
  4. Lời Tôi Ru (Dương Thụ)
  5. Hy Vọng (Lời: DT, Nhạc: Niels Doky)
  6. Tre Xanh Ru (Quốc Trung)
  7. Hồ Trên Núi (Phó Đức Phương)
  8. Gọi Anh (Dương Thụ)
  9. Bay Vào Ngày Xanh (Dương Thụ)
  10. Hoa Cỏ Mùa Xuân (Bảo Chấn)
  11. Đánh Thức Tầm Xuân (Dương Thụ)