1. Người Ở Người Về
  2. Có Đôi
  3. Tìm Anh Bằng Nụ Cười
  4. Anh Sẽ Về
  5. Ôi! Quê Tôi
  6. Đàn Cò
  7. Nắng Lên
  8. Đá Trông Chồng