1. Nơi Mùa Thu Bắt Đầu (Việt Anh)
  2. Chiếc Lá Vô Tình (Bảo Chấn)
  3. Cơn Mưa Lao Xao (Nguyễn Ngọc Thiện)
  4. Giấc Mơ Tuyệt Vời (Bảo Chấn)
  5. Lung Linh Hạt Mưa (Quốc Hùng)
  6. Vẫn Hát Lời Tình Yêu (Dương Thụ)
  7. Như Cơn Mưa Đi Mãi (Bảo Chấn)
  8. Xin Làm Người Hát Rong (Trần Long Ẩn)
  9. Màu Của Lãng Quên (Việt Anh)
  10. Tìm Bóng (Lã Văn Cường)