1. Một Cõi Đi Về (Trịnh Công Sơn)
  2. Tình Sầu (Trịnh Công Sơn)
  3. Mưa Hồng (Trịnh Công Sơn)
  4. Ru Ta Ngậm Ngùi (Trịnh Công Sơn)
  5. Tôi Ru Em Ngủ (Trịnh Công Sơn)
  6. Nghe Những Tàn Phai (Trịnh Công Sơn)
  7. Em Hãy Ngủ Đi (Trịnh Công Sơn)
  8. Như Cánh Vạc Bay (Trịnh Công Sơn)
  9. Ru Đời Đi Nhé (Trịnh Công Sơn)
  10. Gọi Tên 4 Mùa (Trịnh Công Sơn)