Biển Chờ
(Bảo Chấn)

Tôi vẫn chờ
Nghe biển trôi âm thầm
Nghe biển hát yên lành
Bài hát ru êm

Tôi vẫn chờ, bàn chân em ghé về
Một ngày xanh nắng hè, em sẽ về
Tôi vẫn chờ em mãi
đếm sao khuya tìm mắt ai
Lá thu rơi tiếng thở dài

Sao muà thu tàn phai
đông đã về
Còn mình tôi với biển rộng
Tình mênh mông gió đông về
đến bao giờ