Đưa Mưa Trở Về
(Dương Thụ)

Lại một mùa mưa, mùa mưa trở về
Lại nẻo đường khuya, đường khuya thầm thì
Nhớ anh tóc ướt, tóc ướt mùa hè
Nhớ anh áo ướt, áo ướt mùa hè Đà Lạt ngày ấy!

Và lại mộng mơ, mộng mơ dại khờ
Tìm về ngày xưa, giọt mưa mặt hồ
Đã xa xa lắm, đã mất nhiều rồi
Đã quên quên lãng, đã hết bồi hồi, giờ lại nhớ

Có hay không có? Những con đường mùa hè
Và có hay không có? Những cơn mưa mùa hè
Chỉ thấy trong nỗi nhớ gió đưa mưa trở về mặt hồ
Hạt mưa bay buồn thế? Có hay không có?

Những đêm mưa mùa hè và có hay không có?
Những yêu thương rụt rè chỉ thấy trong nỗi nhớ
Gió đưa mưa trở về mặt hồ hạt mưa khuất trong màn mưa