Lá Thư
(Đoàn Chuẩn & Từ Linh)

Nhớ tới mùa thu năm xưa gửi nhau
phong thư ngào ngạt hương
nét bút đa tình lả lơi

Nhớ phút ngập ngừng lòng giấy viết rằng
chờ đến kiếp nào tình đầu
trong gió mùa người yêu ơi
Em nay về đâu? phong thư còn đây
Nhớ nhau tìm trong ánh sao

Nhớ tới ngày nào cùng bước đến cầu
ngồi xõa tóc thề hẹn lời ân ái
trôi đến bến nào hình dáng thuyền yêu
Thời gian như xóa lời yêu thương
Thời gian phai dần màu bao lá thư

Anh quay về đây đốt tờ thư
quên đi niềm ân ái ngàn xưa
Ái ân theo tháng năm tàn
Ái ân theo tháng năm vàng
tình người nghệ sĩ phai rồi

Nhớ tới mùa thu năm nào mình anh
lênh đênh rừng cùng sông
chiếc lá thu dần vàng theo
Nhớ tới ngày nào cùng bước đến cầu
ngồi xõa tóc thề còn đâu ân ái chăng người xưa?