Mặt Trời Êm Dịu
(Dương Thụ)

Mặt trời ngày mùa xuân xanh thắm
Mặt trời của em
đep dịu dàng mà không chói lòa
Mặt trời của em
Sáng trăng sáng trăng
đêm rằm mặt trời của em đó
hỡi anh hỡi anh là mặt trời
Mùa Xuân êm dịu
Sáng trăng sáng trăng
đêm rằm mặt trời của em đó
hỡi anh hỡi anh là mặt trời
Mùa Xuân êm dịu