Thanh Lam Nói Về Chiếc Thẻ Hành Nghề

Mỗi một hình thức hoạt động XH đều cần có một cách quản lý hữu hiệu. Với tình hình hoạt động ca nhạc hiện nay, ai cũng có thể coi mình là ca sĩ, được nhận tiền thù lao thì trong khi chưa tìm ra được 1 phương thức quản lý hữu hiệu nào mà chiếc THN được khôi phục lại tình hình chắc chắn sẽ đỡ đi nhiều, các nhà quản lý cũng bớt đau đầu hơn nhiều. Lam tin rằng, các ca sĩ có đủ tài và đức không bao giờ “ngại” chiếc thẻ ấy.

(Theo Tạp Chí Điện Ảnh)