Design by Thảo-SươngHosted by Mid9Rose

báo chí
.
  2004 (Phần 4)
 1. Mùa CD Lại Đến ...
 2. Lam Muốn Tạo Nét Riêng
 3. LMS Không Ngại Làm Thuê
 4. Nhạc Sĩ Quốc Trung
 5. Ru Mãi Ngàn Năm
 6. Nên Học Tập...
 7. Tôi Tự Tiết Chế Bản Thân
 8. Chuồn Chuồn Ngô
 9. Không Kỳ Vọng Vào Hạnh Phúc
 10. Làm Lại Ở Hà Nội
 11. Tôi Luôn Cảm Thấy Cô Độc
 12. Khi Ca Sĩ Làm ... Nhạc Sĩ
 13. Tôi Luôn Bị Phụ Nữ Bỏ Rơi
 14. Diva Trở Lại
 15. Ngậm Ngùi Rũ Nắng
 16. Diva Cũng Mong Được Ủng Hộ
 17. Cần Có Thời Gian Để Nghe Và Chấp Nhận
 18. Lam Gọi Nắng Lên
 19. Vẫn Còn Thiếu Lửa
 20. Cần Chuyên Nghiệp Hơn Nữa
Other options
'01  '02  '03  '04  '05