Những Người Tiên Phong ... Phá

Phá luôn có 2 nghĩa: tích cực và tiêu cực. Phá hoại thì đáng phải loại bỏ còn khai phá, phá đá mở đường thì lại cần cổ vũ. Hãy thử xem các ca sĩ lĩnh vị trí... phá "tích cực" của chúng ta đã làm gì...

Thế hệ thứ hai, xuất hiện và thành công trong thời đổi mới phải kể đến Thanh Lam. Thanh Lam có điều kiện thuận lợi hơn 2 đàn chị Ái Vân, Lệ Quyên ở thời điểm xuất hiện và những điều kiện hành nghề. Cô trở thành một "Nữ Hoàng Nhạc Nhẹ" của Việt Nam suốt hơn 10 năm nay. đến giờ vẫn chưa có gương mặt nào đủ sức nặng để có thể thay thế vị trí ấy.

Lối hát "fill-in" nhiều hú hét của Thanh Lam ban đầu đã gây nhiều khó chịu cho những khán giả lần đầu được nghe, cho đến giờ đã trở thành một điều bình thường của phong cách sân khấu. Thanh Lam gây ảnh hưởng tới nhiều ca sĩ thế hệ sau từ cách hát tới cả lối cầm micro và tác phong sân khấu (thí dụ: nhắm mắt khi hát..).

Những người tiên phong... phá đã giúp mở rộng hơn con đường phát triển của âm nhạc đại chúng Việt Nam. Họ trở thành những hình tượng lớn, những thần tượng của giới trẻ. Họ đã có công đưa cái "Mới" làm tươi mát, refesh lại đời sống nhạc trẻ và đã thay đổi được cả những thói quen thưởng thức đôi khi rất bảo thủ.

(Theo Giai Điệu Xanh Cuối Tuần)